Information om personuppgifter

Ändringar i denna Information


Gotlandssnus förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Information om personuppgifter. Varje sådan ändring publiceras också alltid på Webbplatsen.

Senaste uppdateringen av denna Information: 2021-10-27 (Version 1.2)